Ustájení koní v okolí Hradce Králové.

Intenzivní jezdecký kurz

 Intenzivní jezdecké kurzy jsou určeny pro jezdce, kteří zvládají péči o koně, a samostané vedení koně ze sedla na jízdárně i v terénu v klusu, ideálně i ve cvalu.

Kurz bude probíhat vždy od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00 (čas se dá po osobní domluvě upravit). Denně budou účastníci absolvovat dvě hodiny jízdy na koni (každý jezdec má svého koně), jezdecký výcvik bude dopněn o jezdeckou teorii a praktickou péči o koně.  Maximální počet účastníků v jednom kurzu je 4 jezdci.

V ceně kurzu jsou: denně - oběd, dvě svačiny a pitný režim, drobné ceny za umístění v soutěži na konci kurzu.                                                                      

TERMÍNY:

          8 - 12.7.2019 - 2 místa volná

22 - 26.7.2019 -1 místo volné

         5 - 9.8.2019 - 0 místo volné

26 - 30.8.2019 - 0 místa volná

CENA:

3 700 Kč      (pro stálé členy jezdeckých kroužků sleva 3 300)

Intenzivní jezdecký kurz se koná v objektu nově zrekonstruovaného statku a jeho okolí, 15 km od Hradce Králové a 8 km od Jaroměře. K výuce jízdy na koních je k dispozici 5 koní. Odborné vedení zajišťují cvičitelé jezdectví a pedagogičtí pracovníci.

Zázemí statku nabízí společenskou místnost s občerstvením, plně vybavené sociální zařízení včetně sprch, kruhovou jízdárnu a jízdárnu s travnatým povrchem.

Rezervace termínů

Maximální počet jsou 4 jezdci v jednom turnusu, minimální počet 3 jezdci. Pokud nebude termín naplněn ještě 14 dní před jeho zahájením, vyhrazuje si provozovatel právo turnus zrušit, neprodleně tuto informaci sdělí rodičům nahlášených dětí a vrátí zaplacené peníze. Po domluvě je možné i ubytování v areálu statku.

Cena:

3 700 Kč, peníze posílejte na účet, nebo možno zaplatit při nástupu na kurz na místě.  Po individuální domluvě je možné přihlásit dítě na menší počet dnů, cena za jeden den činí 800 Kč.

V ceně tábora je: 2x svačina, 1x oběd, celodenní pitný režim, drobné ceny za soutěže.

Rodiče zodpovídají za dovoz a odvoz svých dětí na tábor a z tábora. Doprava na tábor je možná i linkovým autobusem.
Tábor začíná vždy v 8.00 hod a končí v 16.00 hod. Po individuální domluvě je možné příjezdy a odjezdy dětí upravit.
Na tábor doporučujeme dítě připojistit u zdravotní pojišťovny na jízdu na koni. Pokud má dítě zdravotní omezení, je třeba konzultovat účast dítěte s jeho praktickým lékařem.


Formuláře (k vyplnění po rezervaci termínu):

Word
Přihláška

Word
Ostatní formuláře


Vzhledem k bezpečnosti při práci u koní a jízdě na koni nedoporučujeme nosit jakékoliv šperky (dlouhé naušnice, psteny, náramky, řetízky atd.). Každý účastník musí mít u sebe kartičku pojištěnce nebo její kopii a při nástupu odevzdá vyplněnou přihlášku a potvrzení o bezinfekčnosti.

Za odcizené nebo ztracené věci provozovatel neručí.

Individuální požadavky je možné projednat s vedením tábora na níže uvedených kontaktech.


Kontakty:

tel: 605 489 333 - Mgr. Lenka Činčurová
tel: 732 730 217 - Jan Činčura
e-mail: jancincura@seznam.cz

č. účtu: 2100511421/2010
varabilní symbol: rodné číslo dítěte bez čísla za lomítkem
do poznámky pro příjemce: napsat jméno dítěte a termín kurzu


© 2019 Statek Hubíles, Hubíles, Webdesign: Martin Kaisrlík, Webhosting: KRASL.CZ.
Save to foursquare